Organizace výuky od pondělí 19.4.

Vážení rodiče,

již se moc těšíme, až se s vašimi dětmi uvidíme v prostředí naší školy. Z návratu vašich dětí do školy nemusíte mít obavy, máme pro všechny třídy připravené „učení hrou“, prosociální aktivity a znovuupevnění základních pracovních návyků. Učení budeme „dotahovat“ postupně a individuálně. Abychom vše zvládli bez větších překážek, budou se zatím ve škole střídat určené ročníky po týdnu. Jeden týden ve škole, jeden týden doma. Při vzdělávání doma se vaše děti budou připojovat na on-line hodiny jako doposud a zpracovávat samostatně zadanou práci od vyučujících. Moc vás všechny prosíme o aktualizaci vašich telefonních čísel, v případě změny nahlaste, prosím, neprodleně třídním učitelům.

 

ORGANIZACE VÝUKY OD PONDĚLÍ 19.4.:

Prezenční výuka ve škole bude probíhat dle klasického rozvrhu pro prezenční výuku s výjimkou půleného vyučování, to probíhat nebude!

Tělesná výchova bude probíhat formou vycházek; počítejte, prosím, stále s teplejším oblečením a obutím Vašeho dítěte. V případě nepříznivého počasí budou děti zůstávat ve škole.

K prezenčnímu vzdělávání (vzdělávání ve škole) nastupují všechny třídy 4. a 5. ročníku + PT 1 s paní učitelkou Sklenářovou + děti zaměstnanců vybraných profesí. Dle Mimořádného opatření MZ musí děti z přípravných tříd a žáci 1. stupně nosit chirurgickou roušku nebo respirátor.

V distančním vzdělávání pokračují všechny třídy 1., 2. a 3. ročníku + PT 2 s paní učitelkou Blatnou + všichni žáci z 2. stupně (nastavená on-line výuka + zadaná práce) podle „distančního“ rozvrhu.

V dalším týdnu se ročníky 1.stupně a PT otočí (děti zaměstnanců vybraných profesí chodí stále prezenčně).

Testování: v 6,00-6,15 hodin (ranní družina) a v 7,30 -7,45 hodin (před vyučováním)

Z organizačních důvodů moc prosíme o dodržení času.

Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání ve škole (Mimořádné opatření MZ) je testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem, které bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek s využitím Ag LEPU testů. Žák může mít svůj test, např. ze slin…K testování se může dostavit pouze ten, kdo nemá příznaky infekčního virového onemocnění! V případě, že nebude Vašemu dítěti dobře, bude např. nachlazené, nechte ho, prosím, doma. Pokud dítě nebude ve škole, domluvte se s třídní učitelkou na vyzvednutí zadané práce ve škole (případně si domluvte poslání na e-mail) a na případnou konzultaci.

Pokud nebude Vaše dítě testováno, pokračuje i nadále v distančním vzdělávání ve školou nastavených pravidlech (pondělní vyzvedávání a páteční odevzdávání práce + individuální dohoda s TU). Případná neúčast na testování nebude nijak sankcionována.

Děti, které si budou test provádět samy, přicházejí do školy hlavním vchodem, přezují se, odloží si vše potřebné ve své šatní skříňce a jdou do své třídy. Tam provedou samoodběr a po negativním výsledku testu zůstávají. Ten, kdo by měl pozitivní výsledek testu, odchází dle pokynů pedagoga na určené místo (cvičná kuchyňka) a vyčká příchodu svého zákonného zástupce nebo určené osoby. Při pozitivitě testu obdrží žák potvrzení školy.

Děti, které si nebudou provádět test samy, přicházejí se svým zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou do školy zadním vchodem (vchod k tělocvičnám od školního hřiště).

Pokud podle uvážení zákonných zástupců děti v přípravných třídách a žáci v 1. – 5. ročníku nezvládnou samoodběr vzorku z nosu pomocí tyčinky, tak prosíme zákonné zástupce o pomoc při odběru vzorku u jejich dítěte. Totéž v případě, že by bylo dítě testováno jiným (přineseným) testem – viz přehled schválených testů.

Testování s asistencí zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou bude probíhat na připravených stanovištích v prostoru tělocvičen školy.

Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba po provedení odběru vzorku vyčká se svým dítětem na výsledek testu (15 minut). Při negativním výsledku testu odchází dítě ke své šatní skříňce a poté do své třídy, zákonný zástupce opouští školu bočním vchodem školy (vchod pro ranní školní družinu). V případě pozitivního testu svého dítěte odchází po obdržení potvrzení o pozitivním výsledku testu se svým dítětem zadním vchodem k tělocvičnám (použije stejný vchod, kterým přišel).

 

Školní družina:

Ranní družina: od 6,00 hodin (v případě zájmu o ranní družinu prosíme o příchod v 6,00 bočním vchodem ranní ŠD, bez přezouvání jít rovnou do prostor malé tělocvičny na test a v případě negativního výsledku teprve do ŠD)

Odpolední družina: do 16,00 hodin

Všechna oddělení budou z důvodu stavebních úprav tříd a heren v pavilonu školní jídelny umístěna v hlavní budově školy.

Se způsobem vyzvedávání žáků vás bude informovat každá vychovatelka individuálně prostřednictvím Teams svého oddělení.

 

Zajištění provozu od 19. 4. 2021

Vladimíra Sedláčková PT I.

Šárka Tylová 4. A (část) + 4. B (část)

Jana Šmejkalová 4. A (část) + 4. B (část) + 5. A + 5. B

 

Zajištění provozu od 26. 4. 2021

Jiřina Sýkorová 1. A + 3. B (část) + PT II.

Vladimíra Sedláčková 1. B (část) + 2. A (část)

Jaroslava Mudrová 1. B (část) + 1. C

Karin Zemenová 2. A (část) + 2. B + 3. A (část) + 3. B (část)

Šárka Tylová 3. A (část) + 3. C

 

Obědy paní vedoucí školní jídelny přihlásila všem dětem, pokud Vaše dítě z nějakého důvodu nebude přítomno ve škole, včetně možného pozitivního testu, odhlaste mu oběd (obědy) dle platných pravidel naší školní jídelny.

Prosíme zákonné zástupce a doprovod dětí o důsledné nošení respirátorů ve všech prostorách školy a o omezení pobytu ve škole na nezbytně nutnou dobu.

Vyzvedávání obědů žáky na DV: 11,15-11,45/12,30 (od 19.do 23.4.), 13,45-14,15

Všem děkujeme za vstřícnost, trpělivost a pochopení. Jsme moc rádi, že se nám do školy vrací alespoň část našich dětí a žáků, už se na ně moc těšíme! Pevně věříme, že se nám do školy vrátí i ostatní žáci ještě v dubnu 2021.

 

 

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Organizace výuky a testování od 19.4.  –  vzkaz pro žáky!!!!

Odkazy k případnému využití: informace pro rodiče k testování https://testovani.edu.cz/pro-rodice informace pro žáky k testování https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům – v naší škole budeme testovat LEPU testy https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

testování -instruktážní leták – lepu test

testování diagram

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle §-4-odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb.

přehled zaměstnanců vybraných profesí – Řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí