Organizace výuky od 30.11.

Vážení rodiče,

od 30.11.  nastupují žáci celého 1. stupně a žáci 9. ročníku. Žáci 2. stupně kromě 9. ročníku se budou z organizačních důvodů vzdělávat v rotačním systému (pravidelné střídání po týdnu). Od 30.11. jdou do školy 6. a 8. ročníky, 7. ročník se bude vzdělávat distančně (on-line hodiny + zadaná práce). Nástup 7. ročníku bude v pondělí 7.12..

Výuka pro všechny třídy kromě přípravných tříd bude probíhat dle platných rozvrhů stanovených na začátku školního roku s menšími změnami, se kterými budou žáci seznámeni přes školní office třídním učitelem a v den nástupu do školy + viz informace na webových stránkách v kapitole rozvrhy hodin.

Rozvrhy od 30.11. 2020

Výuka v přípravných třídách bude probíhat do 11,30.

Provoz ranní družiny bude od 6,00 hodin (prosíme vstupovat pravým vedlejším vchodem školy a zazvonit pro každé dítě zvlášť z důvodu přehledu a bezpečnosti.

PT+1.ročník+ odděleně 5.ročník: suterén; Mudrová

  1. ročník: ateliér; Jirotková
  2. ročník: 3.B; Sýkorová, Sedláčková
  3. ročník: 5C; Šmejkalová, Tylová

 

Odpolední provoz školní družiny bude z organizačních důvodů zkrácen do 16,00.

PT+1.A: Sedláčková, Vinšová

  1. B, C: Mudrová, Vašutová
  2. A, B: Zemenová, Máslíková
  3. A, B, C: Sýkorová
  4. A, B, C: Tylová
  5. A, B: Šmejkalová

 

Všechny obědy pro žáky (kromě hotovostních plateb) budou přihlášeny. V případě hotovostní platby je potřeba obědy přihlásit individuálně. Obědy pro žáky, kteří se vzdělávají distančně, budou vydávány od 11,15 do 11,40. V případě on-line výuky v tomto čase je možné oběd vyzvednout od 13,45. Pokud Vaše dítě z nějakého důvodu nebude přítomno ve škole, odhlaste mu oběd (obědy) dle platných pravidel naší školní jídelny. Pokud dítě nebude ve škole, domluvte se s třídní učitelkou na vyzvednutí zadané práce ve škole a případné konzultaci.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitele školy na telefonním čísle 773 694 677.

 

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy