Organizace výuky od 15.2. beze změny!

Vážení rodiče,

od pondělí 15. února  pokračuje nastavená výuka beze změny!

Ve škole se tedy učí pouze přípravné třídy, 1. a 2. třídy za dodržení všech bezpečnostních a hygienických pravidel. Ostatní  ročníky se vzdělávají distančně podle dříve zavedených pravidel!

Všechny třídy 1. a 2. ročníku budou mít každý den výuku od 8,00 do 11,40 hodin bez dělených hodin. Obě přípravné třídy budou končit výuku z organizačních důvodů v 11,30 hodin.

Tělesná výchova bude opět probíhat formou vycházek (1.A v pondělí a středu; 1.B, 1.C, 2.A, 2.B v pondělí a pátek); počítejte, prosím, v tyto dny s teplejším oblečením a obutím Vašeho dítěte. V případě nepříznivého počasí budou děti zůstávat ve škole.

 

Pokud Vaše dítě nebude ve škole, domluvte se s třídní učitelkou na vyzvednutí zadané práce ve škole a případné konzultaci.

 

Provoz ranní družiny bude od 6,00 hodin, prosíme vstupovat pravým vedlejším vchodem školy a zazvonit vždy zvlášť z důvodu přehledu a bezpečnosti.

Odpolední provoz školní družiny bude z organizačních důvodů zkrácen do 16,00.

Vyzvedávání ze školní družiny bude z organizačních důvodů možné ihned po obědě, v 15,00 hodin a v 16,00 hodin (v případě nutnosti jiného času vyzvednutí – dle telefonické dohody s vychovatelkou daného oddělení; telefonní čísla – viz webové stránky školy a hlavní vchod školy a školní jídelny).

 

Všechny obědy pro děti z PT a žáky 1. a 2. ročníku (kromě hotovostních plateb) budou přihlášeny. V případě hotovostní platby je potřeba obědy přihlásit individuálně. Pokud Vaše dítě z nějakého důvodu nebude přítomno ve škole, odhlaste mu oběd (obědy) dle platných pravidel naší školní jídelny.

Obědy pro žáky, kteří se vzdělávají distančně, musí zákonný zástupce přihlásit individuálně dle potřeby; tyto obědy budou vydávány od 11,15 do 11,40. V případě on-line výuky v tomto čase je možné oběd vyzvednout od 12,45 do 13,15.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitele školy na telefonním čísle 773 694 677.

Všem ještě jednou děkujeme za vstřícnost, velkou míru zodpovědnosti a celkový přístup v této pro všechny náročné době.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy