Organizace týdne 23. – 27.11.

Vážení rodiče,
od 23.11. do 27.11. bude provoz naší školy a školní družiny realizován ve stejném
režimu jako od 18.11. do 20.11. s tím rozdílem, že bude otevřena ranní družina.
Výuka pro všechny třídy (PT, 1. třídy, 2. třídy) bude končit v 11,40, bez půleného vyučování.
Provoz ranní družiny bude od 6,00 hodin (prosíme vstupovat pravým vedlejším vchodem
školy a zazvonit pro každé dítě zvlášť z důvodu přehledu a bezpečnosti, pokud půjde větší
skupina).
PT+1.B: Jana Šmejkalová (suterén)
1.A+1.C: Jaroslava Mudrová (učebna 1.C)
2.A, 2.B: Renata Jirotková, Vladimíra Sedláčková (ateliér)

Odpolední provoz školní družiny bude z organizačních důvodů zkrácen do 16,00.
Z personálních důvodů žádáme všechny zákonné zástupce o sdělení, kdy bude jejich dítě ze
školní družiny odcházet (po obědě, v 15,00 nebo bude zůstávat déle).

Obědy pro žáky, kteří se vzdělávají distančně, budou vydávány od 11,15 do 11,40. V případě
on-line výuky v tomto čase je možné oběd vyzvednout od 12,45.

Od 30.11. bude nastupovat k prezenčnímu vzdělávání do školy celý 1. stupeň, 9. ročník, 6. a 8. ročník, 7. ročník se bude vzdělávat distančním způsobem. Bližší informace k provozu
školy a školského zařízení budou zveřejněny ve středu 25.11.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitele školy na telefonním čísle 773 694 677.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy