Organizace 1. týdne školního roku 2018/19

Pondělí 3. 9. : Vyučování bude pro všechny žáky od 8,00 do 8,45;

žáci se nepřezouvají.

Úterý 4. 9. : Vyučování pro 1. stupeň bude od 8,00 do 11,40

Vyučování pro 2. stupeň bude od 8,00 do 12,35

Vyučování pro první a přípravnou třídu bude od 8,00 do 10,45;

                      Všichni žáci se přezouvají dle pokynů třídního učitele, mají

pomůcky na vyučování.

Středa 5. 9. : Vyučování proběhne dle rozvrhu.

Čtvrtek 6. 9., pátek 7. 9. : Vyučování proběhne dle rozvrhu.

 

Provoz školní družiny:

3.9. ranní družina od 6,00 do 7,40, odpolední  družina od konce vyučování do 14,00 pouze pro přihlášené žáky

od 4.9 ranní družina od 6,00 do 7,40, odpolední družina od konce vyučování do 17,00

Volnočasové aktivity: Budou probíhat pro přihlášené žáky od 3. 9. po skončení vyučování do 15,00.

Školní jídelna: 3. 9. od 10,00 do 12,00,  od 4.9. do 14,00

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

 

ke stažení: ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ 2018/19