Omluva rodičům za zpožděné vratky za PVP

Jménem předsedkyně SRPŠ a pokladníka SRPŠ bych se chtěla omluvit
rodičům za opožděné zaslání plateb za školu v přírodě.

K opoždění zaslání plateb došlo z důvodu časové tísně paní
pokladní a složitosti kompletace vrácených plateb.

Všechny platby byly již odeslány a od dnešního dne budou
připisovány na vaše účty. V případě dotazů k platbám
neváhejte kontaktovat paní Skalníkovou 731 445 500.

Děkuji za pochopení Monika Veleková