Okresní kolo ve sportovní gymnastice

Ve středu 28.2. se naše děvčata účastnila okresního kola ve sportovní gymnastice jednotlivkyň a družstev na Dobříši. V I. a II. kategorii obsadila 3. místo. Gratulujeme.