Nový účet srpš!

Nový účet SRPŠ:

Č.ú: 2301865461/2010

FIO banka.