Nový školní rok začíná!!!

Vážení rodiče,

přejeme vám i vašim dětem šťastný vstup do nového školního roku. Přejeme hodně sil, pevných nervů, trpělivosti, které půjdou  ruku v ruce s plným kalichem zdraví, úsměvů a radosti z úspěchů vašich dětí.

Nový školní rok zahájíme klasicky ve třídách, každá třída se svojí paní učitelkou.  Pohyb dospělých osob kromě zaměstnanců školy bude omezen na minimum. První den školy budou doprovázet svoje děti do tříd pouze rodiče žáků přípravné a první třídy a zákonní zástupci nově příchozích žáků, kteří přestupují z jiné školy.

Všechny vás prosíme o dodržování bezpečnostních opatření, tj. minimalizovat pohyb po škole, dodržovat odstupy a používat dezinfekci.

Ostatní informace ohledně prvního týdne ve škole a školském zařízení najdete na hlavní stránce našeho webu.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy