Návštěva Muzea řemesel

V úterý 26.3. třídy 7.D, 7.C a pár žáků z 6.C navštívili Muzeum řemesel v Koloveči.

Všechny žáky velmi potěšilo, že jsme viděli stará řemesla. Prohlídka začala zábavným filmem o „mlýnu na báby“. Zážitek, kdy sedm starých babiček vešlo do mlýna, který je velice logicky přemlel na krásnou mladou slečnu, je nezapomenutelný.

Poté jsme dostali dotazníky se slogany a zajímavostmi a hledali jsme příslušný produkt. Tato aktivita byla velmi náročná ale s dobrou odměnou.

Již jsme si začali myslet, že už nemůže být lépe, ale najednou nám oznámili, že se půjdeme podívat na opravdového hrnčíře!!! Jeho rodina toto řemeslo provozuje již 300 let. Vázy a podtácky s klasickým chodským vzorem byly překrásné.

Celý den byl přínosem nejen dějepisným, ale i pro budování dobrých vztahů  mezi dětmi navzájem, ale také mezi dětmi a učiteli.

Metoděj Šíp ( žák 7. ročníku )