Letní kempy 2021

 Letní kempy 2021 od Horizontu – agentury volného času

Dotační program je zaměřen na výukové pětidenní kempy, které jsou pro děti zdarma a jejich cílem je podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,  propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, obnovit pracovní a studijní návyky dětí, podpořit zájem dětí o vzdělávání, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, podpořit návyky zdravého životního stylu a v neposlední řadě pohybové aktivity dětí.

Proběhne 9 kempů, kdy se děti dopoledne budou vzdělávat formou různých aktivit, budou mít možnost si oživit učivo, socializovat se. Odpolední program bude zaměřen na pohybové aktivity. Kempy povedou zkušení vychovatelé, pedagogové, studenti pedagogických fakult apod.

Kempy probíhají v rekreačních střediscích v Hrachově, případně ve Svoru u Nového Boru.

další informace:http://www.rekreaceprodeti.cz/vzdelavaci-kempy/