Legiovlak

Deváťáci se na Dobříši vrátili o 100 let zpět! A iluze byla téměř dokonalá. Strávili zkrátka jedno mrazivé dopoledne s legionáři na Transsibiřské magistrále. Díky úžasnému projektu Československé obce legionářské se seznámili s běžným životem legionáře a prožili i část jejich strastiplné cesty do nově vzniklého Československa.