Kraje pro bezpečný internet

Také žáci naší školy se v hodinách informatiky zapojili do tohoto projektu. Tento projekt je společnou aktivitou krajů a byl schválen Radou Asociace krajů České republiky a Radou Středočeského kraje. Jeho cílem je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií. Na internetových stránkách projektu www.kpbi.cz bylo spuštěno e-learningové vzdělávání  a soutěžní kvíz. Každý úspěšný řešitel postoupil do slosování o zajímavé ceny od Středočeského kraje. Po úspěšném splnění kvízu si také žáci mohli stáhnout diplom! 

diplom