Konzultace

Konzultační hodiny proběhnou v úterý 4.6. 2019 od 15,00 do 17,00 hodin. Z důvodu nepřítomnosti některých vyučujících  v tomto termínu  mají náhradní konzultační hodiny:

p. uč.  Ž. Doležalová  – 30.5.  od 15,00 do 17,00 hodin,

p.uč. N. Kubrichtová – 30.5. od 14,15 do 16,30 hodin.