Kočičí zahrada

Ve 2. pololetí prošli žáci 1. ročníků preventivním programem s názvem Kočičí zahrada. V úvodním setkání byli žáci seznámeni s hlavními postavami koček. Děti samy kreslily jednotlivé kočky podle charakteristik, aby byly lépe vtaženy do příběhu a motivovány s příběhem pracovat. Celý program se žákům velmi líbil.

foto 014 foto 015 foto 016 foto 017 foto 018 foto 019 foto 020 foto 021 foto 027 foto 028 foto 029 foto 030 foto 032 foto 036 foto 037 foto 038 foto 040 foto 041