Karanténa – aktuálně

Stav k 2.11. 2020

 

Počet tříd v karanténě: 0

Počet pozitivních výsledků testu: 0

Vážení rodiče,

v případě, že bude třídě, ve které je vzděláváno Vaše dítě, nařízena rozhodnutím KHS karanténa, budete neprodleně telefonicky informováni třídní učitelkou, případně vedením školy o této skutečnosti. Pro rozhodnutí KHS je důležité, kdy a jakým způsobem byl pozitivně testovaný žák naposledy v kontaktu se svými spolužáky a ostatními zaměstnanci školy. Všichni žáci a zaměstnanci byli poučeni o bezpečném chování v rámci výskytu COVID-19. V případě pozitivního výsledku testu u vás či vašeho dítěte nebo při nařízení karantény z důvodu „trasování kontaktů“ vás prosíme, abyste dali ihned vědět třídní učitelce, případně řediteli školy, který je v kontaktu s KHS.

Škola zavádí následující preventivní opatření na základě doporučení KHS. Žádám vás tímto o jejich plné respektování a předem děkuji všem za  součinnost a zodpovědný přístup.

  • Doporučujeme zákonným zástupcům žáků, kterým byla nařízena karanténa, aby až do potvrzení negativních výsledků testů neposílali do školy ani sourozence žáků v karanténě.
  • Žádáme všechny zákonné zástupce, aby své děti vybavili každý den dvěma čistými rouškami (nemusí být jednorázové, stačí jakékoli látkové). Ve společných prostorách školy nošení roušek požadujeme.
  • Škola upraví organizaci výuky tak, aby se žáci z jednotlivých tříd stýkali co nejméně.
  • Vstup do hlavní i vedlejší budovy nebude umožněn osobám, které se přímo neúčastní výuky, provozu školy nebo to nevyžaduje nutně daná situace.
  • Vyzvedávání dětí ze ŠD bude probíhat v nastaveném režimu.

Pokud dojde ke zhoršení situace, budeme vás bez prodlení informovat prostřednictvím webových stránek, třídní učitelé komunikací přes školní office a případně telefonicky. 

 

Děkuji ještě jednou za pochopení, vstřícnost a spolupráci.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy