Jídelna stále vaří!!!

Jídelna pro své strávníky stále vaří, obědy byly hromadně odhlášeny ( vyjma dětí, které už se vzdělávaly distančně a měly přihlášené obědy – těm zůstávají obědy přihlášené). Obědy je nutné přihlásit u vedoucí školní jídelny tel. 773 694 674!

Obědy se vydávají do přinesených nádob!!!!

Čas vyzvedávání obědů – 11,15 – 13,15 hodin!!!!