Jednotná přijímací zkouška 2020

Řádný termín:

ČTYŘLETÉ OBORY      8. 6. 2020

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA     9. 6. 2020

Více informací k jednotným přijímacím zkouškám najdete ve složce VÝCHOVNÝ PORADCE.