Informace pro rodiče- věci v šatní skříňce

Informace pro rodiče ohledně věcí jejich dítěte v šatní skříňce

Vážení rodiče,

pokud víte, že Vaše dítě se již nebude do konce školního roku vzdělávat prezenčně, tj. nebude fyzicky přítomno na vyučování ve škole, máte možnost vyzvednout věci Vašeho dítěte ze skříňky, třídy apod. v tyto dny a časy:

1) Do 22.5. v úřední dny, tj. pondělí, středa, pátek od 8,00 do 12,00

2) Od 25.5. každý den od 7,30 do 15,00, lepší po telefonické dohodě

Šatní skříňku Vašeho dítěte nechte, prosím, odemčenou bez zámečku; zámeček si taktéž odneste.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy