informace o vyučování

 Buy Windows 7 Windows 10 Product Key Online  |
100% Genuine Windows 10 key 85% Off  |
100% Genuine Windows 7 key 85% Off  |
100% Genuine Windows 8 key 85% Off  |
100% Genuine Office 2016 key 85% Off  |

časový rozpis vyučování

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021-22 – termíny třídních schůzek, konzultací

volitelné předměty: konverzace v anglickém jazyce; informatika a sportovní hry pro 8. a 9. ročník

kodex pedagoga

výpůjční řád školní knihovny

pravidla pro návštěvy ve výuce