informace o vyučování

 Buy Windows 7 Windows 10 Product Key Online  |
100% Genuine Windows 10 key 85% Off  |
100% Genuine Windows 7 key 85% Off  |
100% Genuine Windows 8 key 85% Off  |
100% Genuine Office 2016 key 85% Off  |

časový rozpis vyučování

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19

termíny třídních schůzek: 4.9. /1.třídy/, 6.11., 9.4.

konzultační hodiny: 8.1., 4.6. 

volitelné předměty: konverzace v anglickém jazyce; informatika a sportovní hry pro 8. a 9. ročník

kodex pedagoga

výpůjční řád školní knihovny

pravidla pro návštěvy ve výuce