informace o vyučování

 Buy Windows 7 Windows 10 Product Key Online  |
100% Genuine Windows 10 key 85% Off  |
100% Genuine Windows 7 key 85% Off  |
100% Genuine Windows 8 key 85% Off  |
100% Genuine Office 2016 key 85% Off  |

časový rozpis vyučování

organizace školního roku 2017-2018

termíny třídních schůzek: 5.9. /1.třídy/, 7.11., 17.4.

konzultační hodiny: 9.1., 12.6. 

volitelné předměty: konverzace v anglickém jazyce; informatika a sportovní hry pro 8. a 9. ročník

kodex pedagoga

výpůjční řád školní knihovny

pravidla pro návštěvy ve výuce