Informace k otevírání škol

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že byl již vydán dlouho očekávaný pokyn MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (ochrana_zdravi_zs ), žádám vás všechny touto cestou, abyste se s tímto dokumentem seznámili a dali do 11.5.2020 třídním učitelům na emailovou adresu vědět, že jste s tímto srozuměni a zda vaše dítě nastoupí 25.5.2020 do školy nebo nenastoupí. Zároveň žádám, abyste dali třídním učitelům vědět, zda se vaše dítě účastní odpoledních vzdělávacích aktivit.

Konzultační dny zaměřené na přípravu žáků z devátého ročníku na přijímací zkoušky budou probíhat každé pondělí, středu a pátek od 8,00 do 12,00 hodin se zajištěním všech pokynů dle MŠMT. Do doby uskutečnění přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání bude vzdělávání 9. ročníku v tomto režimu.

Žákovské skupiny od 25.5.2020 budou v případě možnosti vytvořeny ze žáků každé kmenové třídy, ideálně s třídní paní učitelkou. Nebude se jednat o klasickou výuku, se žáky se bude procvičovat učivo, které nebude hodnoceno sumativně, ale především formativně, tj. žákům bude dávána slovní zpětná vazba s možností najít správné řešení. Žáci, kteří nebudou fyzicky docházet do školy, budou nadále vzděláváni jako dosud (distanční výuka dle nastavených pravidel). Zájmové odpolední činnosti budou z organizačních důvodů probíhat do 15,00 hodin. Od 25.5.2020 bude v provozu školní jídelna. Žádám vás tedy v případě, že vaše dítě bude do školy chodit, abyste od 25.5.2020 obědy přihlásili u paní Městkové, vedoucí školní jídelny, telefonicky nebo na emailové adrese zsbcsj@zsbc.cz. Obědy je nutno přihlásit do 18.5.2020.

Děkujeme moc za dosavadní spolupráci, pochopení a vaši vstřícnost.

Alena Mašiková, ředitel školy

Ke stažení:

čestné prohlášení – čestné_prohlášení

metodický pokyn – ochrana_zdravi_zs