Info pro rodiče

Vícejazyčné sdělení pro rodiče žáků – pro podrobnosti rozklikněte nadpis.

info pro rodiče

Rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež rodičů vybraných profesí za nouzového stavu č. 1/2020 ze dne 17.03.2020 (viz přílohy) bude od pondělí 23.03.2020 zahájen mimořádný provoz pro děti rodičů určených profesí v MŠ Školní a školní družině ZŠ Školní. 

Rozhodnuti_hejtmanky             Informace k usn. vlády          Usnesení Vlády ČR