Hodnocení prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku 2020

Vážení rodiče,

za třetí čtvrtletí budou vaše děti hodnoceny v prospěchu jednotlivých předmětů souhrnnou známkou za dobu od začátku druhého pololetí do doby uzavření škol, tj. do 10. března 2020, která bude sumářem známek, přístupu vašeho dítěte ke školním povinnostem, aktivit vašeho dítěte při vyučování a jeho připravenosti na výuku, včetně domácí přípravy za toto období. V případě, že vyučující daného předmětu nebude mít dostatečný počet známek pro klasifikaci, zhodnotí práci vašeho dítěte, jeho celkový přístup a aktivitu slovním hodnocením, které bude vyjadřovat zpětnou vazbu o celkové práci vašeho dítěte při vyučování.

Hodnocení „domácí práce“ od 11. března 2020 bude spočívat ve zpětné vazbě od jednotlivých vyučujících a v konkrétní práci s chybou. Hodnocení prospěchu a chování vašeho dítěte obdržíte každý od třídního učitele/učitelky do 10.dubna 2020.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy