Elkonin – příprava na čtení

Iniciativa Elkonin realizuje tréninky (kurzy pro předškoláky, prvňáčky a druháčky), kde rozvíjí takové dovednosti, které dětem po vstupu do ZŠ významně pomáhají při nácviku čtení, zejména čtení s porozuměním. Trénink letos nabízí i v Příbrami, a to od ledna do května 2020 ve frekvenci 2x týdně. Více informací na www.elkonin.cz, www.facebook.com/Elkonin.czRozvojJazykovychSchopnosti/

Celkem se jedná o 33 lekcí, 2x týdně, po dobu 45min. Se skupinkou 4-6 dětí pracuje vyškolený odborník, logoped, speciální pedagog. Neučíme děti číst, s písmeny se vůbec nepracuje. Každou lekci se děti “přenesou” do kouzelné krajiny slov a hlásek. Tato hravá forma práce otevírá velké možnosti.  Děti se v pohádkovém světě cítí dobře, napínají pozornost a “hltají” nové poznatky také díky tomu, že je s novými informacemi seznamují pohádkové postavy (maňásci), které děti provází celým tréninkem.Děti se během tréninku učí vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole umožňuje pracovat s písmeny a snáze se tak naučí číst. A čtení s porozuměním je cílem naší cesty. Bez funkčního čtení budou mít totiž děti obtíže nejen v českém jazyce, ale i v dalších předmětech.