dokumenty školy

Školní vzdělávací program „Škola na míru“

Škola na míru, příloha k Švp

ŠVP pro přípravnou třídu

ŠVP pro zájmové vzdělávání

Školní řád od 15.3.2018

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017

Rozpočty školy

Návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled

Informační memorandum ŠKOLA  ( GDPR)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – GDPR Systems, s.r.o.  ( IČO:24848638, DIČ:CZ24848638 ), se sídlem: Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 – JUDr. Saskia Poláčková,Ph. D.  email: saskia.polackova@gdprsystems.cz

Smluvní strany sjednávají, že ke dni podpisu tohoto Dodatku určuje Poskytovatel, pro období
od 01. 07. 2018 do 31. 08. 2018 jako fyzickou osobu k výkonu funkce DPO,
na místo pí. JUDr. Saskie Poláčkové, Ph.D. tel.: 722 704 832 e-mail:
saskia.polackova@gdprsystems.cz p. Doc. Ing. Josefa KOKEŠE, Csc. tel.: 724 016 573 e-mail:
josef.kokes@gdprsystems.cz.
2. Dále se sjednává, že počínaje 01. 09.2018 Poskytovatel určuje jako fyzickou osobu k výkonu
funkce DPO, opětovně pí. JUDr. Saskii Poláčkovou, Ph.D. tel.: 722 704 832 e-mail:
saskia.polackova@gdprsystems.cz.