DAMU Junior

DAMU pořádá druhým rokem cyklus dílen DAMU Junior pro děti 10 -12 let. Dílny jsou určeny zejména pro děti, které s divadlem a divadelním tvorbou nemají žádné nebo jen malé zkušenosti, nepředpokládáme tedy, že navštěvují ZUŠ nebo „dramaťák“ (i když i děti s touto zkušeností  jsou samozřejmě vítány). Další info viz leták.