Nezařazené

Zápis k povinné školní docházce bez přítomnosti dítěte!!!

Vážení rodiče, zápis k povinné školní docházce a zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky v letošním roce bude probíhat s ohledem na aktuální vývoj pandemie v jiném režimu než ostatní roky před vypuknutím pandemie. Proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne pouze formální část zápisu, BEZ PŘÍTOMNOSTI […]

Workshop Muzea Brněnska pro 9. ročník on-line

Workshop Muzea Brněnska pro 9. ročník on-line

ŽIVOT BY MOHL BÝT TAK KRÁSNÝ-  Deník Ruth Maierové Když nemůžeme do muzea, muzeum přišlo za námi, i když jenom online. Lektoři z Muzea Brněnska připravili pro žáky 9. C zajímavý online workshop o životě židovské dívky s moravskými kořeny, Ruth Maierové. Prostřednictvím úryvků z jejích deníků, které si vedla od roku 1933 téměř do […]

Dárky pro onkologii

Dárky pro onkologii

Každým rokem se v březnu ŠD zapojuje do akce „Tulipánový měsíc“. Jde o symbolické vyjádření podpory pacientům onkologických oddělení a ambulancí pomocí tulipánové výzdoby. S koordinátorkou z dobrovolnického centra Oblastní nemocnice Příbram s paní Milenou Siblíkovou jsem se domluvila, že jejich pacienti budou v dnešní náročné době moc rádi, když jim zhotovíme nějaké dárečky nebo namalujeme obrázky. […]

Jídelna stále vaří!!!

Jídelna pro své strávníky stále vaří, obědy byly hromadně odhlášeny ( vyjma dětí, které už se vzdělávaly distančně a měly přihlášené obědy – těm zůstávají obědy přihlášené). Obědy je nutné přihlásit u vedoucí školní jídelny tel. 773 694 674! Obědy se vydávají do přinesených nádob!!!! Čas vyzvedávání obědů – 11,15 – 13,15 hodin!!!!

Přechod na distanční výuku!

Vážení rodiče, z nařízení vlády budou od pondělí 1.3. do 21.3. 2021 uzavřeny základní školy. Distanční výuka je pro všechny žáky ze zákona povinná, nepřítomnost na on-line hodinách nebo nevypracování úkolů se bere jako neúčast na vyučování, tudíž rodiče musí své dítě omluvit jako při prezenční výuce. On-line hodiny, třídnické hodiny, konzultace pro žáky a […]

Školy od 1.3. uzavřeny!

Z rozhodnutí vlády budou od 1. 3. 2021 všechny základní školy ( i 1. a 2. ročníky a přípravné třídy) UZAVŘENY!!! Další informace budou doplněny, sledujte prosím naše stránky. Děkujeme za pochopení!

Roušky už pouze jednorázové!!!!

Vážení rodiče, od pondělí 1.3.2021 je na základě vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nutné, aby vaše děti používaly při pobytu ve škole a školském zařízení k ochraně dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (jednorázová zdravotnická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC. Končí možnost používat látkové, […]

Masopustní úterý si všichni užili!

Masopustní úterý si všichni užili!

V úterý 16.2. jsme jako každý rok prožívali masopust. Letošní byl oproti předchozím rokům trochu jiný. Nemohli jsme na náměstí zazpívat rodičům a kolemjdoucím. Přesto jsme si tento den užili. Děti, paní učitelky i paní asistentky se ráno před osmou hodinou oblékly do svých masek a masopustní den v jednotlivých třídách mohl začít. Pozadu nezůstaly […]

Organizace výuky od 15.2. beze změny!

Vážení rodiče, od pondělí 15. února  pokračuje nastavená výuka beze změny! Ve škole se tedy učí pouze přípravné třídy, 1. a 2. třídy za dodržení všech bezpečnostních a hygienických pravidel. Ostatní  ročníky se vzdělávají distančně podle dříve zavedených pravidel! Všechny třídy 1. a 2. ročníku budou mít každý den výuku od 8,00 do 11,40 hodin bez dělených […]