Nezařazené

Sbírka pro rodinu obětí ve Lhotě u PB

Vážení rodiče a přátelé naší školy, budeme rádi, pokud společně s námi přispějete na otevřený transparentní účet Sbírka pro rodinu obětí ve Lhotě u PB. Číslo účtu je 123-0773980207/0100. Veškeré finanční prostředky poputují pro pozůstalé. Finanční pomoc v hotovosti lze také donést do pátku 4. září 2020 do kanceláře školy. V pondělí 7. září 2020 […]

Poděkování rodičům

Vážení rodiče, děkuji vám za všechny zaměstnance naší školy za zvládnutí celého školního roku, pomoc při „výuce“ na dálku, za váš celkový přístup, vstřícnost a vzájemnou spolupráci. Přeji vám všem krásné léto, mnoho nevšedních zážitků o dovolené, hodně odpočinku, načerpání nových sil a setkání s přáteli a lidmi, které máte rádi. Alena Mašiková

Omluva rodičům za zpožděné vratky za PVP

Jménem předsedkyně SRPŠ a pokladníka SRPŠ bych se chtěla omluvit rodičům za opožděné zaslání plateb za školu v přírodě. K opoždění zaslání plateb došlo z důvodu časové tísně paní pokladní a složitosti kompletace vrácených plateb. Všechny platby byly již odeslány a od dnešního dne budou připisovány na vaše účty. V případě dotazů k platbám neváhejte […]

Pro vysvědčení s čestným prohlášením!

Vážení rodiče, pokud se vaše dítě do úterního předání vysvědčení nezúčastňovalo dopoledních aktivit ve škole a přijde si v úterý 30.6. pro vysvědčení, musí paní učitelce třídní odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz rubrika Pro rodiče). Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Vratky za pobyt v přírodě

Vážení rodiče, vratky za pobyt v přírodě byly pokladní SRPŠ odeslány k autorizaci v bance. Teprve po proběhnutí autorizace, tj. po odsouhlasení dalším členem SRPŠ, bude banka postupně vyřizovat zpětné platby na vaše účty. Za naši školu se omlouvám, ale platby na pobyty v přírodě jdou mimo školní účetnictví a ani já, jako ředitel, nemám na účet SRPŠ přístup, […]

Vysvědčení

Vážení rodiče, předání vysvědčení proběhne v úterý 30.6. od: přípravná třída v 8,00 1.– 5. třída v 8,00 6. – 9. třída v 8,30 V případě příznivého počasí bude hodnocení prospěchu a chování za druhé pololetí provedeno na nádvoří školy, jinak bude provedeno v každé třídě. Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Práce pro všechny žáky 15. - 19.6.

Práce pro všechny žáky 15. – 19.6.

Přípravná třída: PT (3)    PT (4)     PT (5)     PT (6)      PT (7)       PT (1)     PT (2) 1.A – podklady k domácí výuce žáků, kteří nechodí do školy, dostanou rodiče do svých emailů od třídního učitele, nebo si je osobně vyzvednou ve škole, jak to bylo doposud […]

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče dětí zařazených do bilingvních tříd se koná v úterý 16. 6. 2020 od 16:00 hodin v hlavní budově školy. Schůzka pro rodiče dětí zařazených do běžné třídy a přípravných tříd se koná ve středu 17. 6. 2020 od 16:00 hodin v hlavní budově školy. Na schůzky se dostaví pouze rodiče nebo zákonní […]

Vratka dubnové úplaty za školní družinu

Vážení rodiče, do konce školního roku budeme vracet úplatu za školní družinu za měsíc duben, tj. 100,- Kč. Tato částka vám bude vrácena paní učitelkou třídní dle vaší interní dohody (termín, čas,…). Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy