sarka.semoradova

Oslavy vzniku republiky

Oslavy vzniku republiky

Všichni si v posledních dnech připomínáme vznik republiky a naši osmáci a deváťáci nejsou výjimkou. Za novými informacemi i zážitky se vydali dokonce do hlavního města na výstavu Doteky státnosti na Pražský hrad. Doplnili a upřesnili si tu informace z hodin dějepisu, mohli si „osahat“ předměty, které prošly rukama našich předků a trochu zažili i […]

Podnikatelem na zkoušku

Kdo by si to jednou nechtěl vyzkoušet, zvlášť když vložit musíte jen svůj um a fantazii? Finanční prostředky do začátku totiž poskytla dětem Česká spořitelna. Děti si pak vymyslí vlastní podnikatelský záměr, každá třída založí svou vlastní firmu, pojmenuje ji a vymyslí pro ni logo, zvolí si ředitele a účetního, kteří mají na starosti organizaci […]

Elektronická třídní kniha ( ETK)

Vážení rodiče, došlo ke změně poskytovatele služby ETK. Klasifikaci můžete nově najít  na  portal.dmsoftware.cz. Veškeré informace o aplikaci byly předány Vašim dětem (včetně přihlašovacích hesel pro děti i rodiče ).  Zaregistrujte se prosím podle instrukcí a aktivně využívejte možností této aplikace!

Sběr papíru pokračuje!

Stále sbíráme starý papír! Odevzdat ho můžete každý čtvrtek  od 20.9. 2018  v hlavní budově školy v době od 7,40 do 7,55 hodin ( pravý postranní vchod u vstupu do 4. oddělení školní družiny ). Pokud máte větší množství sběru, kontaktujete prosím dopředu p. uč. Košťálkovou na emailu: irena.kostalkova@zsbc.cz. Děkujeme!

Bezpečnost u budovy školní jídelny

Vážení rodiče, upozorňuji na zákaz vjezdu a tudíž i zákaz zastavení či stání v prostorách u školní jídelny a na parkovišti pro zaměstnance školy. Oprávnění k vjezdu do těchto prostor mají  pouze držitelé speciální karty, kterou vydává ředitel školy na základě oprávněné žádosti, např. zdravotní omezení žáka apod. Není přípustné, aby se žáci naší školy pohybovali mezi […]

Organizace 1. týdne školního roku 2018/19

Pondělí 3. 9. : Vyučování bude pro všechny žáky od 8,00 do 8,45; žáci se nepřezouvají. Úterý 4. 9. : Vyučování pro 1. stupeň bude od 8,00 do 11,40 Vyučování pro 2. stupeň bude od 8,00 do 12,35 Vyučování pro první a přípravnou třídu bude od 8,00 do 10,45;                       Všichni žáci se přezouvají dle […]

Informace ke školnímu roku 2018/2019

Termíny prázdnin, třídních schůzek a konzultací,… : ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 Důležité kontakty: KONTAKTY  2018/2019 Třídy a vyučující: PŘEHLED TŘÍD A VYUČUJÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19