sarka.semoradova

Sběr papíru i v letošním školním roce

Starý papír sbíráme po celý školní rok! Každou středu (od října) 7,40 – 7,55 hodin můžete přinést zabalený papír do prostor školní družiny – pravý postranní vchod v hlavní budově školy. Větší množství papíru prosím dopředu nahlašte p. uč Košťálkové (irena.kostalkova@zsbc.cz) –  je možno domluvit i případný jiný termín. Nejlepší “ sběrači“ budou na konci […]

Se Stonožkou do ZOO

Se Stonožkou do ZOO

Naši osmáci se v pondělí 16.9. vypravili do pražské ZOO a díky hnutí Na vlastních nohou (Stonožka) si ji mohli prohlédnou za pouhou jednu korunu. Součástí akce byl program o heraldických zvířatech ( zvířata v erbech a znacích) a především komentovaná prohlídka části ZOO, kterou si všichni užili.

Nabídka kroužků!

Aktuální nabídku kroužků pro letošní školní rok najdete v sekci „zájmové kroužky“. Kroužky pro školní rok  2019/20 začínají od 1.10. 2019 a platí se přímo vedoucím kroužků při prvních hodinách!