sarka.semoradova

Kočičí zahrada

Kočičí zahrada

Ve 2. pololetí prošli žáci 1. ročníků preventivním programem s názvem Kočičí zahrada. V úvodním setkání byli žáci seznámeni s hlavními postavami koček. Děti samy kreslily jednotlivé kočky podle charakteristik, aby byly lépe vtaženy do příběhu a motivovány s příběhem pracovat. Celý program se žákům velmi líbil.

Kraje pro bezpečný internet

Také žáci naší školy se v hodinách informatiky zapojili do tohoto projektu. Tento projekt je společnou aktivitou krajů a byl schválen Radou Asociace krajů České republiky a Radou Středočeského kraje. Jeho cílem je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií. Na internetových stránkách projektu www.kpbi.cz bylo spuštěno e-learningové vzdělávání  a soutěžní kvíz. Každý úspěšný řešitel postoupil […]