sarka.semoradova

Zápis do školní družiny a Volnočasových aktivit

Vážení rodiče, zápis do školní družiny a do Volnočasových aktivit proběhne v přípravném týdnu od 29.8. do 31.8.2017 od 8,00 do 13,00 a v pondělí 4.9.2017 od 7,30 do 14,00 hodin. Vaše dítě bude zapsané pouze v případě Vaší fyzické přítomnosti na místě /nelze poslat přihlášku po dítěti/. Při zařazování do školní družiny a Volnočasových aktivit preferujeme […]

„Akční druhostupňáci“

„Akční druhostupňáci“

Ve středu 21. června si v dopoledních hodinách připravili osmáci s deváťáky, kteří se nezúčastnili pobytu v přírodě, pro prvostupňové žáčky několik aktivit venku před školou. Třídu si starší spolužáci rozdělili do čtyř skupin, které postupně měly za úkol projít čtyřmi stanovišti- sportovní aktivita (florbal, basketbal), výtvarná aktivita (kreslení), vědomostní kvíz a skákání panáka pro radost. Za každé […]

Pobyt v přírodě - Lučkovice 2017

Pobyt v přírodě – Lučkovice 2017

V týdnu od 12. – 16.6.2017 se žáci tříd 4.C, 4.D, 5.C, 5.D, 8.C a 9.C zúčastnili pobytu v přírodě v Lučkovicích. Během celého týdne nám přálo počasí. Každý den jsme vyráželi na výlety do blízkého či vzdálenějšího okolí, někteří si vyzkoušeli jízdu na koni, hráli jsme míčové hry všeho druhu, soutěžili, závodili, poznávali přírodu. Všichni, […]

Bezpečnost u budovy školní jídelny

Vážení rodiče, upozorňuji na zákaz vjezdu a tudíž i zákaz zastavení či stání v prostorách u školní jídelny a na parkovišti pro zaměstnance školy. Oprávnění k vjezdu do těchto prostor mají  pouze držitelé speciální karty, kterou vydává ředitel školy na základě oprávněné žádosti, např. zdravotní omezení žáka apod. Není přípustné, aby se žáci naší školy pohybovali […]

Ukázková hodina bilingvní výuky v 1. ročníku

Ve složce „informace o vyučování“ naleznete ke stažení video z ukázkové hodiny bilingvní výuky v 1.A. Jedná se o výuku v anglickém jazyce. Výuka v angličtině v dvojjazyčné třídě probíhá v předmětech výtvarná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova. Učivo je stejné jako v běžných třídách.

Školní psycholog – info pro rodiče

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, od ledna 2017 bylo rozšířeno naše školní poradenské pracoviště o pozici školního psychologa. Jedná se o dalšího pedagogického pracovníka, který s Vaším dítětem bude pracovat v rámci školního poradenského pracoviště. V praxi to znamená, že s Vaším dítětem kromě výchovných poradců a metodiků prevence bude pracovat i školní […]

Školní psycholog

Od ledna 2017 působí na naší škole školní psycholog PhDr. Vavřín Matúšek. Tato poradenská služba je na naší škole vytvořena proto, aby žákům usnadnila cestu školním životem. Školní psycholog je profesionál, který nemá učitelské povinnosti a tak se může dívat na situace ve škole jiným pohledem, který v dalším kroku může vést k objevení zatím […]

Plníme program Skutečně zdravá škola

Plníme program Skutečně zdravá škola

Na naší škole se společně snažíme o vytvoření kultury zdravého stravování. Učíme se o jídle a zdravé výživě, pořádáme kurzy vaření pro žáky, na školní zahradě pěstujeme ovoce a zeleninu, organizujeme výlety na místní farmy a ve školní jídelně připravujeme pokrmy z čerstvých sezónních surovin od místních farmářů.

Prázdninové rady aneb jak bezpečně prožít léto

Hasiči, policisté a záchranáři Středočeského kraje připravili pro děti a mládež soubor bezpečnostních doporučení na prožití klidného léta. Videoklip je rozdělen do kapitol o úrazech při koupání, krádežích na koupalištích, rozdělávání ohňů v přírodě, bezpečnosti na kole a in-line bruslích, bezpečném cestování apod.  Dále se diváci dozvědí, že nově vznikla povinnost nosit za snížené viditelnosti reflexní prvky, […]

Příbram 800 let

Příbram 800 let

Účast školy na velkolepých oslavách města byla bez nadsázky stoprocentní. Již v pátek 10.6. jsme od šesté hodiny snídali s Novou na Nováku. V týž den šli naši permoníčci s lucerničkami v průvodu Čepobití a v sobotu 11.6. už rozdávali měsíčky v průvodu Hornické parády. V sobotu prezentovali žáci činnost školy u vlastního stánku na Nováku a […]