sarka.semoradova

Práce pro všechny žáky 6.-8.4.

pracovní listy pro přípravou třídu: PT 1     PT 2    PT 3    PT 4       PT 5      PT  6  1.A       1.B  2.A         2.B 3.A          3.A – AJ p.uč. Pihávková       3.A – AJ p.uč. Pihávková (2)    3.A – […]

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, Zápis k povinné školní docházce v letošním roce bude probíhat v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v jiném režimu než ostatní roky. Proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne pouze formální část zápisu, BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE. Na […]

Všem našim žákům a jejich rodinám

Děkujeme vám všem za to, že se držíte. Rodičům za pomoc při „výuce“ na dálku, za vstřícnost, poctivost a vzájemnou spolupráci. Našim žákům za výdrž v určitém nestandardním režimu, za pravidelné procvičování učiva a upevňování vědomostí a zpětnou vazbu, kterou od vás máme. Všem rodinám za to, že tohle všechno společnými silami zvládají. Přejeme nám všem, […]

Pobyty v přírodě

Všechny pobyty v přírodě se pro letošní školní rok ruší. Zaplacené zálohy budou vráceny osobně nebo na účet, ze kterého byly zasílány. Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Hodnocení prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku 2020

Vážení rodiče, za třetí čtvrtletí budou vaše děti hodnoceny v prospěchu jednotlivých předmětů souhrnnou známkou za dobu od začátku druhého pololetí do doby uzavření škol, tj. do 10. března 2020, která bude sumářem známek, přístupu vašeho dítěte ke školním povinnostem, aktivit vašeho dítěte při vyučování a jeho připravenosti na výuku, včetně domácí přípravy za toto období. […]

Jak na odklad školní docházky?

Zpráva z PPP pro rodiče – odklad školní docházky Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je uzavřená. Nově bych Vás chtěl informovat o tom, že na základě žádosti zákonného zástupce zasíláme základním školám prostřednictvím datových schránek doporučující posouzení k odkladu školní docházky. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na naši adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je […]

Práce pro všechny žáky 30.3.-3.4. (i starší)

Práce na 3. týden. Klikněte na nadpis tohoto článku, aby se rozbalila celá nabídka. Pak už vyhledejte správnou třídu. Klikněte…. PT             1.A            1.B   2.A          2.B    2.B – PL matematika        2.B – PL český jazyk          […]