Aktuální postup při podezření na infekci COVID-19

Aktualizované algoritmy činností při podezření na infekci COVID-19.
K další aktualizaci algoritmů bylo přistoupeno s ohledem na některé změny přístupu
k řešení dané problematiky cestou WHO a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu
nemocí a na základě výsledků projednání se subjekty s klíčovou roli v systému reakce
ČR na COVID-19.
Dovoluji si požádat, aby v rámci řešení případů podezření na onemocnění COVID-19
bylo postupováno v souladu s přiloženými algoritmy.

Mgr. Eva Gottvaldová
náměstkyně ministra a hlavní hygienička ČR

Algoritmus_1-COVID19

 

Od středy 4. 3. 2020 je na stránkách města vyvěšeno „Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje“: https://pribram.eu/aktualni-temata/usneseni-bezpecnostni-rady-stredoceskeho-kraje.html

s podnázvem: „Aktuální vývoj situace ohledně onemocnění koronaviru COVID-19 v ČR a připravenost kraje na možné rozšíření nákazy v území – usnesení z jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje dne 3. 3. 2020“.

 

Obsahuje mimo jiné odkazy na kontaktní pracoviště: „pro dotazy občanů je u Krajské hygienické stanice zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 – 9:00 a od 19:00 do 22 hodin. V pracovní době lze využít telefonní čísla na územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, kde je možné se dle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť.“