Aktuální informace ke školní družině

Aktuální informace ke školní družině

Vážení rodiče,

Umístění vašich dětí do školní družiny se odvíjelo od včasného přihlášení a provedené platby. Přednost při zařazování do školní družiny měli mladší žáci. Provizorní (v průběhu prvního týdne mohou ještě nastat změny) rozpis umístění vašich dětí do jednotlivých oddělení najdete první den na informačním sloupu školy (prostor u ředitelny a sborovny 2.stupně) v přízemí školy.

Vzhledem k tomu, že poptávka po umístění dětí do školní družiny je vyšší než umožňuje kapacita školní družiny, budeme od 6.9.2021 realizovat Odpolední kroužek, kde budou umístěni všichni zájemci ze 4. a 5. ročníku, kteří se hlásili do školní družiny a nebylo možné je z kapacitních důvodů umístit. Roční platba za tento kroužek bude 700,- Kč. Bližší informace ohledně platby za kroužek či jiné informace vám poskytne paní vychovatelka Jiřina Sýkorová (773 694 679). Náplní kroužku budou rozmanité zájmové aktivity; kroužek bude probíhat do 15,00 hodin.

Rozpis pedagogických pracovníků vedoucích kroužek:

ODPOLEDNÍ KROUŽEK
PONDĚLÍ JANA TREFNÁ UČEBNA 4.C
ÚTERÝ JANA TREFNÁ UČEBNA 4.C
STŘEDA IVA DUŠKOVÁ UČEBNA 4.C
ČTVRTEK JANA MOŠNEROVÁ UČEBNA 4.C
PÁTEK JANA TREFNÁ UČEBNA 4.C
  IVA DUŠKOVÁ UČEBNA 4.C
  JANA MOŠNEROVÁ UČEBNA 4.C

 

 

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy