8. ročník

Akce:

 • Loni někteří z nás absolvovali lyžařský výcvik/ zimní pobyt a i v letošním školním roce se pár spolužáků chystá znovu vyrazit.
 • Navštívili jsme pražskou ZOO.
 • Zapojili jsme se do charitativní akce Stonožka.
 • Čeká nás škola v přírodě a snad podnikneme i nějaký třídní výlet.

Škola:

 • Většinou víme, jaké Y kam patří.
 • Učíme se o básnících a spisovatelích z doby romantismu.
 • Pythagoras ze Samu, by na nás byl jistě hrdý.
 • V anglicky, německy či rusky mluvících zemích bychom snad hlady neumřeli.
 • Vysvětlíme na počkání, jak funguje lidské tělo.
 • Dozvídáme se o dalších zemích Evropy, jejich hospodaření a ekonomice.
 • O revolucích se nám i zdá! Proč jen Marie Terezie zavedla školskou reformu?
 • Zjišťujeme, jak věci fungují. Učíme se pracovat v laboratoři a studujeme, jak „nevyhodit“ školu do povětří.

 

fotogalerie 8. ročníku