7. ročník

Co všechno zvládneme v 7. ročníku?

V hodinách anglického jazyka budeme probírat především minulý a předpřítomný čas. Seznámíme se se základy dalších světových jazyků – máme možnost vybrat si mezi ruským a německým jazykem. V českém jazyce se budeme zdokonalovat v pravopisu, prohloubíme znalosti ze skladby, v literatuře začneme s vývojem od starověké literatury až po baroko. V matematice probereme především zlomky a s různými fyzikálními veličinami se setkáme ve fyzice. V dějepisu pronikneme do dějin středověku a raného novověku. V zeměpisu procestujeme Ameriku a Asii. Hodiny přírodopisu zaměříme na živočichy bezobratlé, ale i na obratlovce.

A na co se těšíme nejvíce? Na pobyt na horách spojený s lyžařským výcvikem.

 

fotogalerie 7. ročníku