1. ročník

Po absolvování 1. ročníku prvňáček umí číst a psát. Přečte si první knížky, dokáže napsat jednoduché věty.

V matematice se naučí sčítat a odčítat do 20 bez přechodu desítky, umí porovnávat čísla do 20, umí vytvořit a vyřešit jednoduchou slovní úlohu.

Ví, že máme čtyři roční období, popíše jejich charakteristické znaky. Vyjmenuje dny v týdnu a měsíce v roce. Zvládá základní péči o tělo, orientuje se ve vztazích v nejbližší rodině. Ví, jak se chovat ke spolužákům a jak jim pomoci. Naučil se spolupracovat. Zná základní pravidla chování chodce a cyklisty.

 

fotogalerie 1. ročníku

[Album not found]