Provoz kanceláře vedoucí školní jídelny

Vážení rodiče, vzhledem k nastávajícím provozním změnám ve školní kuchyni a provozu školní jídelny JE UPRAVEN VNITŘNÍ REŽIM PRO MOŽNOST PLATEB OBĚDŮ. OD 11,30 DO 14,00 BUDE KANCELÁŘ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY UZAVŘENA. PŘIPOMÍNÁM, ŽE OBĚDY NA DALŠÍ MĚSÍC MUSÍ BÝT ZAPLACENY DO 25. DNE V MĚSÍCI. POKUD NEBUDE PLATBA PROVEDENA, DÍTĚTI NEBUDOU OBĚDY DALŠÍ MĚSÍC VYDÁNY.   […]

Holiday resorts

Holiday resorts

Součástí výuky anglického jazyka je také projektové vyučování. Žáci 9. ročníku ukončili a odprezentovali projekty, ve kterých představili své vysněné prázdninové destinace.

Den Země

Den Země

Den Země je již tradičním projektem školy. Na 19.4. si žáci 2. stupně připravili soutěžní úkoly zaměřené na ochranu přírody pro žáky 1. stupně. Podobné úkoly si 22.4. přišli vyzkoušet předškoláci z MŠ Klubíčko a MŠ Bratří Čapků. Počasí nám přálo a tak jsme mohli využít prostory naší zahrady. Kromě soutěžení jsme na Den Země také uklízeli. Např. […]

Dopis rodičům

Vážení rodiče, školní rok je ve své druhé polovině a my plánujeme už ten následující. Počítáme opětovně s otevřením přípravné třídy, pokud bude z Vaší strany větší zájem, jsme připraveni otevřít přípravné třídy dvě. Zároveň se chystáme otevřít tři první třídy, z toho dvě by měly mít výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy a pracovních činností […]

Školní družina – oznámení

Vážení rodiče, v době nemoci paní vychovatelky Mudrové vyzvedávejte, prosím, své děti v 15,00 (po vycházce) ve vedlejší budově školní družiny a školní jídelny. Děkujeme za pochopení.