Volné dny pro žáky

29. září 2017 a 24. listopadu 2017 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů volný den pro žáky. Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Sběr papíru

Sběr papíru ve školním roce 2017/2018 bude probíhat každý čtvrtek od 7:40 do 7:55 v suterénu budovy školy. Stejně jako vloni vcházejte postranním vchodem vpravo.

Organizace začátku školního vyučování 2017/2018

Pondělí 4. 9. : Vyučování bude pro všechny žáky od 8,00 do 8,45; žáci se nepřezouvají. Úterý 5. 9. : Vyučování pro 1. stupeň bude od 8,00 do 11,40; Vyučování pro 2. stupeň bude od 8,00 do 12,35 Vyučování pro první a přípravnou třídu bude od 8,00 do 10,45; Všichni žáci se přezouvají dle pokynů […]

Zápis do školní družiny a Volnočasových aktivit

Vážení rodiče, zápis do školní družiny a do Volnočasových aktivit proběhne v přípravném týdnu od 29.8. do 31.8.2017 od 8,00 do 13,00 a v pondělí 4.9.2017 od 7,30 do 14,00 hodin. Vaše dítě bude zapsané pouze v případě Vaší fyzické přítomnosti na místě /nelze poslat přihlášku po dítěti/. Při zařazování do školní družiny a Volnočasových aktivit preferujeme […]

„Akční druhostupňáci“

„Akční druhostupňáci“

Ve středu 21. června si v dopoledních hodinách připravili osmáci s deváťáky, kteří se nezúčastnili pobytu v přírodě, pro prvostupňové žáčky několik aktivit venku před školou. Třídu si starší spolužáci rozdělili do čtyř skupin, které postupně měly za úkol projít čtyřmi stanovišti- sportovní aktivita (florbal, basketbal), výtvarná aktivita (kreslení), vědomostní kvíz a skákání panáka pro radost. Za každé […]

Pobyt v přírodě - Lučkovice 2017

Pobyt v přírodě – Lučkovice 2017

V týdnu od 12. – 16.6.2017 se žáci tříd 4.C, 4.D, 5.C, 5.D, 8.C a 9.C zúčastnili pobytu v přírodě v Lučkovicích. Během celého týdne nám přálo počasí. Každý den jsme vyráželi na výlety do blízkého či vzdálenějšího okolí, někteří si vyzkoušeli jízdu na koni, hráli jsme míčové hry všeho druhu, soutěžili, závodili, poznávali přírodu. Všichni, […]

Bezpečnost u budovy školní jídelny

Vážení rodiče, upozorňuji na zákaz vjezdu a tudíž i zákaz zastavení či stání v prostorách u školní jídelny a na parkovišti pro zaměstnance školy. Oprávnění k vjezdu do těchto prostor mají  pouze držitelé speciální karty, kterou vydává ředitel školy na základě oprávněné žádosti, např. zdravotní omezení žáka apod. Není přípustné, aby se žáci naší školy pohybovali […]

Ukázková hodina bilingvní výuky v 1. ročníku

Ve složce „informace o vyučování“ naleznete ke stažení video z ukázkové hodiny bilingvní výuky v 1.A. Jedná se o výuku v anglickém jazyce. Výuka v angličtině v dvojjazyčné třídě probíhá v předmětech výtvarná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova. Učivo je stejné jako v běžných třídách.

Školní psycholog – info pro rodiče

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, od ledna 2017 bylo rozšířeno naše školní poradenské pracoviště o pozici školního psychologa. Jedná se o dalšího pedagogického pracovníka, který s Vaším dítětem bude pracovat v rámci školního poradenského pracoviště. V praxi to znamená, že s Vaším dítětem kromě výchovných poradců a metodiků prevence bude pracovat i školní […]