Zápis do prvních tříd 2017

Zápis do 1. ročníku proběhne v pátek 7. dubna 2017 od 14,00 do 18,00 hodin a v sobotu 8. dubna 2017 od 8,00 do 12,00 hodin. K zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Vážení rodiče, upozorňujeme tímto na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce dle zákona              č. 561/2004 Sb., o […]

Školní psycholog – info pro rodiče

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, od ledna 2017 bylo rozšířeno naše školní poradenské pracoviště o pozici školního psychologa. Jedná se o dalšího pedagogického pracovníka, který s Vaším dítětem bude pracovat v rámci školního poradenského pracoviště. V praxi to znamená, že s Vaším dítětem kromě výchovných poradců a metodiků prevence bude pracovat i školní […]

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče v bilingvních třídách

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE V BILINGVNÍCH TŘÍDÁCH Dotazník vyplnilo celkem 41 respondentů, byl anonymní a obsahoval čtyři body. 1/ splňuje bilingvní výuka ve vybraných předmětech moje očekávání jako rodiče? 41 respondentů odpovědělo ANO 2/ je ze strany školy dostatečná informovanost o této výuce? 39 respondentů odpovědělo ANO, 2 odpověděli NE více informací na internetových stránkách 3/ […]

Školní psycholog

Od ledna 2017 působí na naší škole školní psycholog PhDr. Vavřín Matúšek. Tato poradenská služba je na naší škole vytvořena proto, aby žákům usnadnila cestu školním životem. Školní psycholog je profesionál, který nemá učitelské povinnosti a tak se může dívat na situace ve škole jiným pohledem, který v dalším kroku může vést k objevení zatím […]

PF 2017

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI A VŠICHNI PŘÁTELÉ NAŠÍ ŠKOLY, DO NOVÉHO ROKU VÁM VŠEM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, LÁSKY A POCHOPENÍ. PŘEJEME VÁM SPLNĚNÍ ALESPOŇ NĚKTERÝCH VAŠICH SNŮ. HODNĚ KLIDU, POHODY, ALE ZÁROVEŇ I ODVAHY A SÍLY DO KAŽDÉHO DNE, KTERÝ PŘIJDE. AŤ KAŽDÉ VAŠE RÁNO V SOBĚ SKRÝVÁ ZÁZRAK, DÍKY NĚMUŽ BUDETE DÁLE DÝCHAT, SNÍT […]

Nové expozice v Domě NATURA

Nové expozice v Domě NATURA

V pátek 16. prosince žáci 7.D a 8.C navštívili Dům NATURA při příležitosti otevření tří nových expozic. Expozici věnovanou CHKO Brdy si prohlédli společně s průvodcem a dále zhlédli expozici o  Historii vojenského újezdu Brdy a expozici živých plazů a obojživelníků žijících v  České republice. Žáci 7.D se podíleli svými plátny na výzdobě Domu NATURA.

Čertovské klání

Čertovské klání

Prosinec byl na akce rozhodně bohatý, mimo již zmiňovaných, proběhlo také čertovské klání pro žáky 1. stupně a vánoční klání pro žáky 2. stupně.  

Výstup na BraČap

Výstup na BraČap

Letošního ročníku „Výstupu na BraČap“, běhu do schodů, se zúčastnil rekordní počet závodníků – 106.  Výstup zahájila paní ředitelka s paní ekonomkou. Nejlepšího času dosáhl Daniel Krotký – 16,56 s. Všichni přihlášení závodníci zdolali 100 schodů. Blahopřejeme a těšíme se na další ročník. Za kolektiv pedagogů Alena Tupá