„Akční druhostupňáci“

„Akční druhostupňáci“

Ve středu 21. června si v dopoledních hodinách připravili osmáci s deváťáky, kteří se nezúčastnili pobytu v přírodě, pro prvostupňové žáčky několik aktivit venku před školou. Třídu si starší spolužáci rozdělili do čtyř skupin, které postupně měly za úkol projít čtyřmi stanovišti- sportovní aktivita (florbal, basketbal), výtvarná aktivita (kreslení), vědomostní kvíz a skákání panáka pro radost. Za každé […]

Časový harmonogram konce školního roku

1/Organizace vyučování v týdnu od 26.-30.6.2017 V pondělí dle rozvrhu Od úterý 27.6. do čtvrtka 29.6. 1. stupeň do 11,40 a 2. stupeň do 12,35, v úterý od 10,00 generální zkouška na Školní slavnost V pátek 30.6. všechny třídy do 8,45 2/Provoz školní družiny bude zkrácen v pátek 30.6. do 14,00 a provoz Volnočasových aktivit do 12,00. 3/Ve čtvrtek 22.6.2017 […]

Pobyt v přírodě - Lučkovice 2017

Pobyt v přírodě – Lučkovice 2017

V týdnu od 12. – 16.6.2017 se žáci tříd 4.C, 4.D, 5.C, 5.D, 8.C a 9.C zúčastnili pobytu v přírodě v Lučkovicích. Během celého týdne nám přálo počasí. Každý den jsme vyráželi na výlety do blízkého či vzdálenějšího okolí, někteří si vyzkoušeli jízdu na koni, hráli jsme míčové hry všeho druhu, soutěžili, závodili, poznávali přírodu. Všichni, […]

Kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Letní intenzivní kurz českého jazyka pro děti na 2.stupni ZŠ – začátečníky Kurz je určen pro děti ve věku cca 10-14 let, 5.-8. ročník ZŠ. Jazyková úroveň je začátečníci a velmi mírně pokročilí. Tedy kurz je vhodný pro děti, které jsou zapsány do ZŠ a budou v září začínat školní docházku v ČR v některém ročníku 2.stupně, a […]

Konzultace

Dne 6. června 2017 se budou konat konzultace. 1. stupeň od 15:30 do 17:30 hodin 2. stupeň od 16:00 do 18:00 hodin.

Bezpečnost u budovy školní jídelny

Vážení rodiče, upozorňuji na zákaz vjezdu a tudíž i zákaz zastavení či stání v prostorách u školní jídelny a na parkovišti pro zaměstnance školy. Oprávnění k vjezdu do těchto prostor mají  pouze držitelé speciální karty, kterou vydává ředitel školy na základě oprávněné žádosti, např. zdravotní omezení žáka apod. Není přípustné, aby se žáci naší školy pohybovali […]

Ukázková hodina bilingvní výuky v 1. ročníku

Ve složce „informace o vyučování“ naleznete ke stažení video z ukázkové hodiny bilingvní výuky v 1.A. Jedná se o výuku v anglickém jazyce. Výuka v angličtině v dvojjazyčné třídě probíhá v předmětech výtvarná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova. Učivo je stejné jako v běžných třídách.

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku proběhne v pátek 7. dubna 2017 od 14,00 do 18,00 hodin a v sobotu 8. dubna 2017 od 8,00 do 12,00 hodin. K zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Vážení rodiče, upozorňujeme tímto na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce dle zákona č. 561/2004 Sb., o […]

Školní psycholog – info pro rodiče

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, od ledna 2017 bylo rozšířeno naše školní poradenské pracoviště o pozici školního psychologa. Jedná se o dalšího pedagogického pracovníka, který s Vaším dítětem bude pracovat v rámci školního poradenského pracoviště. V praxi to znamená, že s Vaším dítětem kromě výchovných poradců a metodiků prevence bude pracovat i školní […]